สโมสรนักศึกษาสาขาชีววิทยา

สโมสรนักศึกษาสาขาชีววิทยา สมาชิกประกอบไปด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา เช่น รับน้องใหม่ เลี้ยงส่งรุ่นพี่ก่อนสำเร็จการศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานกีฬาสี เป็นต้น