การตรวจสอบแบคทีเรียที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลโดยใช้เทคนิค Fluorescence in situ hybridization (FISH)

ดอกรัก ชัยสาร, ปารีดะห์ สาเหาะ, ประดิษฐ์ ตั้งสกุล, นพดล ศุกระกาญจน์, นุกูล อินทระสังขา: การตรวจสอบแบคทีเรียที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลโดยใช้เทคนิค Fluorescence in situ hybridization (FISH). In: วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ, 1 (1), pp. 95-106, 2004.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{ChaisarnD-8,
  title = {การตรวจสอบแบคทีเรียที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลโดยใช้เทคนิค Fluorescence in situ hybridization (FISH)},
  author = {ดอกรัก ชัยสาร and ปารีดะห์ สาเหาะ and ประดิษฐ์ ตั้งสกุล and นพดล ศุกระกาญจน์ and นุกูล อินทระสังขา},
  editor = {ดอกรัก ชัยสาร and ปารีดะห์ สาเหาะ and ประดิษฐ์ ตั้งสกุล and นพดล ศุกระกาญจน์ and นุกูล อินทระสังขา},
  year = {2004},
  date = {2004-01-01},
  journal = {วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ},
  volume = {1},
  number = {1},
  pages = {95-106},
  keywords = {การตรวจสอบแบคทีเรียที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติก., การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล., เทคนิค fluorescence in situ hybridization (FISH).},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }