การศึกษาโครงสร้างชุมชนแบคทีเรียไนตริไฟอิงและแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16 เอส ไรโบโซมัลอาร์เอ็นเอ

ดอกรัก ชัยสาร, จรรยารัตน์ พ่วงฟู, นุกูล อินทระสังขา: การศึกษาโครงสร้างชุมชนแบคทีเรียไนตริไฟอิงและแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16 เอส ไรโบโซมัลอาร์เอ็นเอ. In: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, 21 (3), pp. 83-94, 2007.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{ChaisarnD-4,
  title = {การศึกษาโครงสร้างชุมชนแบคทีเรียไนตริไฟอิงและแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16 เอส ไรโบโซมัลอาร์เอ็นเอ},
  author = {ดอกรัก ชัยสาร and จรรยารัตน์ พ่วงฟู and นุกูล อินทระสังขา},
  editor = {ดอกรัก ชัยสาร and จรรยารัตน์ พ่วงฟู and นุกูล อินทระสังขา},
  year = {2007},
  date = {2007-01-01},
  journal = {วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย},
  volume = {21},
  number = {3},
  pages = {83-94},
  keywords = {การศึกษาโครงสร้างชุมชนแบคทีเรียไนตริไฟอิงและแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16 เอส ไรโบโซมัลอาร์เอ็นเอ, บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16 เอส ไรโบโซมัลอาร์เอ็นเอ., ระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้ง., แบคทีเรียดีไนตริไฟอิง., โครงสร้างชุมชนแบคทีเรียไนตริไฟอิง.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }