การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ดอกรัก ชัยสาร, วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์, นุกูล อินทระสังข: การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล. ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา, 2009, (วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2552).

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{ChaisarnD-2,
  title = {การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล},
  author = {ดอกรัก ชัยสาร and วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล and พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ and นุกูล อินทระสังข},
  editor = {ดอกรัก ชัยสาร and วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล and พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ and นุกูล อินทระสังข},
  year = {2009},
  date = {2009-01-01},
  booktitle = {ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8},
  address = {มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา},
  note = {วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2552},
  keywords = {การผลิตไบโอดีเซล.กระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการบำบัดน้ำเสีย., การใช้กลีเซอรอล. การผลิตไบโอดีเซล. กระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการบำบัดน้ำเสีย. การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล., ารใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }