ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ http://regis1.sru.ac.th/bundit/

  • รายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา