ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานนิทรรศการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดได้ที่ http://scienceweek.sru.ac.th/

 สถานที่จัดงาน
View Larger Map