รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา2556

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบรับตรงโควต้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครได้ที่http://www.sci.sru.ac.th/register/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ระบบรับตรงโควต้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัครได้ที่ http://regis.sru.ac.th/rregis55/ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556