การศึกษาประสิทธิภาพการใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล

ดอกรัก ชัยสาร, ปารีด๊ะ สาเหาะ, ประดิษฐ์ ตั้งสกุล, นพดล ศุกระกาญจน์, นุกูล อินทระสังขา: การศึกษาประสิทธิภาพการใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล. ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3, โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขล, 2014, (วันที่ 28 - 29 มกราคม 2547).

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{ChaisarnD-9,
  title = {การศึกษาประสิทธิภาพการใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล},
  author = {ดอกรัก ชัยสาร and ปารีด๊ะ สาเหาะ and ประดิษฐ์ ตั้งสกุล and นพดล ศุกระกาญจน์ and นุกูล อินทระสังขา},
  editor = {ดอกรัก ชัยสาร and ปารีด๊ะ สาเหาะ and ประดิษฐ์ ตั้งสกุล and นพดล ศุกระกาญจน์ and นุกูล อินทระสังขา},
  year = {2014},
  date = {2014-01-01},
  booktitle = {การศึกษาประสิทธิภาพการใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล. ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3},
  address = {โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขล},
  note = {วันที่ 28 - 29 มกราคม 2547},
  keywords = {การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในการควบคุมคุณภาพน้ำ., กุ้งทะเล., ระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล, แบคทีเรียโปรไบโอติก.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }