สัตว์สปีชีส์ใหม่ตกอยู่ในอันตรายจากกลุ่มลอบค้าสัตว์

กลุ่มลักลอบค้าสัตว์ใช้ข้อมูลรายงานการพบสัตว์สปีชีส์ใหม่ในเปเปอร์เป็นข้อมูลเข้าหาสัตว์ใหม่/สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเอาไปขายให้กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์แปลก จึงแก้ปัญหาโดยการไม่ระบุตำแหน่งที่พบลงในเปเปอร์

 

ที่มา:
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/01/poachers-using-science-papers-to-target-newly-discovered-species