ติดต่อ

สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
84100

 

Biology Program
Faculty of Science and Technology
Suratthani Rajabhat University
272 Moo 9 Surat-Nasarn Road, Khun Talae, Muang
Surat Thani
84100
Thailand

 

https://www.facebook.com/bio.sru/