การศึกษาโครงสร้างชุมชนแบคทีเรียไนตริไฟอิงและแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16 เอส ไรโบโซมัลอาร์เอ็นเอ

Read more