วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

ตำแแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

การศึกษา

ห้องทำงาน

อีเมลล์

งานวิจัยที่สนใจ

ผลงานดีพิมพ์