การขยายพันธุ์ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.) ในสภาพปลอดเชื้อ

นูรฟาตีหะห์ ซิมะและ, กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล: การขยายพันธุ์ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.) ในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, 2012, (28-30 มีนาคม 2555).

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{SrangsamA-19,
  title = {การขยายพันธุ์ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.) ในสภาพปลอดเชื้อ},
  author = {นูรฟาตีหะห์ ซิมะและ and กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล},
  editor = {นูรฟาตีหะห์ ซิมะและ and กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล},
  year = {2012},
  date = {2012-01-01},
  booktitle = {การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6},
  address = {คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา},
  note = {28-30 มีนาคม 2555},
  keywords = {Tiliacora triandra., การขยายพันธุ์ย่านาง.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }