การขยายพันธุ์โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ลัดดาวัลย์ รักษ์ธรรม, กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล, ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร: การขยายพันธุ์โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, 2012, (28-30 มีนาคม 2555).

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{SrangsamA-18,
  title = {การขยายพันธุ์โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ},
  author = {ลัดดาวัลย์ รักษ์ธรรม and กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล and ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร},
  editor = {ลัดดาวัลย์ รักษ์ธรรม and กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล and ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร},
  year = {2012},
  date = {2012-01-01},
  booktitle = {การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6},
  address = {คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา},
  note = {28-30 มีนาคม 2555},
  keywords = {Wrightia arborea., การขยายพันธุ์โมกมัน., การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }