น้ำมะพร้าวเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการขยายพันธุ์ย่านางในสภาพปลอดเชื้อ

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล: น้ำมะพร้าวเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการขยายพันธุ์ย่านางในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร, 2012, (26-27 กรกฎาคม 2555).

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{SrangsamA-20,
  title = {น้ำมะพร้าวเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการขยายพันธุ์ย่านางในสภาพปลอดเชื้อ},
  author = {กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล},
  editor = {กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล},
  year = {2012},
  date = {2012-01-01},
  booktitle = {การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6},
  journal = {การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6},
  address = {ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร},
  note = {26-27 กรกฎาคม 2555},
  keywords = {การขยายพันธุ์ย่านางในสภาพปลอดเชื้อ., น้ำมะพร้าว.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }