ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2555 จองชุดครุย

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2555 จองชุดครุย

บัณฑิตสาขาชีววิทยาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2554 และมีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ให้ติดต่อจองชุดครุยได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป