รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง (คณะวิทย์ฯ)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง (คณะวิทย์ฯ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555ประเภทรับตรง (โควตา) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.sci.sru.ac.th/register/ หมดเขตรับสมัครวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 1๐ กุมภาพันธ์ 2555