ภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555

ภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555

ประมวลภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อัลบั้มภาพ