ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555

ประมวลภาพกิจกรรมสาขาวิชาชีววิทยาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อัลบั้มภาพ