มรส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556

มรส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2556 สมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2556