ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (2nd Biology Undergraduate Student Research Conference 2013) ในวันที่ 9-10มีนาคม 2556 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยในงานจะได้พบกับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ทั้งแบบวาจาและโปสเตอร์ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การบำบัดไนเตรทในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประยุกต์ใช้แบคทีเรียนแลคติกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจลล้างมือสมุนไพร โพลิเมอร์ชีวภาพ ฯลฯ

ชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านอินเตอร์เน็ตทางช่องฺ Bio SRU Channel