นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู

สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในงานตัวแทนนักศึกษาได้นำพานดอกไม้มาไหว้คณาจารย์ในสาขาวิชาพร้อมกันนี้ อ.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและทื้งท้ายด้วยคำคมที่ว่า “คนที่คิดถึงครูบาอาจารย์ คนนั้นจะมีจิตใจดี คนที่มีจิตใจดีคนนั้นจะมีความเจริญในชีวิต”