สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชา ชีววิทยาร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ภายใต้หัวข้อ “มรส. ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน”

โดยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการใน 4 หัวข้อหลักได้แก่ การกำจัดและควบคุมปริมาณไนโตรเจนในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ท้องถิ่นหายาก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรขมิ้นชัน และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ เช่น ไวน์ ซาลาเปา เป็นต้น โดยมีผู้สนใจได้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการจำนวนมาก