การเกิดราก การอนุบาล และการย้ายปลูกต้นกล้ากล้วยบางชนิดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

อมรวรรธน์ สร้างสาม, คำนูณ กาญจนภูมิ: การเกิดราก การอนุบาล และการย้ายปลูกต้นกล้ากล้วยบางชนิดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 2014.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{SrangsamA-14,
  title = {การเกิดราก การอนุบาล และการย้ายปลูกต้นกล้ากล้วยบางชนิดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ},
  author = {อมรวรรธน์ สร้างสาม and คำนูณ กาญจนภูมิ},
  editor = {อมรวรรธน์ สร้างสาม and คำนูณ กาญจนภูมิ},
  year = {2014},
  date = {2014-01-01},
  booktitle = {การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4},
  address = {โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา},
  keywords = {การย้ายปลูกต้นกล้ากล้วย., การอนุบาล., การเกิดราก., การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }