แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา

ผู้สนใจร่วมทัศนศึกษาฟาร์มหอยนางรม “สินมานะฟาร์มสเตย์” ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง การเก็บเกี่ยวและการบริโภค พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ชำระเงินค่าใช้จ่ายโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาห้างโลตัสสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๕๗๗-๐๑๘-๖๗๒๓ ชื่อบัญชีนายดอกรัก ชัยสาร จำนวน ๖๐๐ บาท แล้วแจ้งผลการชำระเงินตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗
** หมายเหตุ หากจำนวนผู้ทัศนศึกษาไม่ถึง ๑๐ คน ให้รับเงินคืนที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
*จำเป็น
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
วันที่ชำระเงิน *
เวลาที่ชำระเงิน *