ข้อมูลการติดต่อและสถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • อ.ดอกรัก ชัยสาร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐
  • โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖
  • โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖
  • e-mail : biology.sru@gmail.com
  • เว็บไซต์ : https://biology.sci.sru.ac.th
  • facebook : www.facebook.com/bio.sru

สถานที่จัดงาน

  • ห้อง GA๑๐๒ และ GA๑๐๓ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี