ข้อมูลการติดต่อและสถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดอกรัก ชัยสาร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ e-mail : biology.sru@gmail.com เว็บไซต์

Read more

ใบขอนุญาตผู้ปกครอง

ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Attachments ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน

Read more