นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู

สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในงานตัวแทนนักศึกษาได้นำพานดอกไม้มาไหว้คณาจารย์ในสาขาวิชาพร้อมกันนี้ อ.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและทื้งท้ายด้วยคำคมที่ว่า “คนที่คิดถึงครูบาอาจารย์ คนนั้นจะมีจิตใจดี คนที่มีจิตใจดีคนนั้นจะมีความเจริญในชีวิต”  

Read more

ให้บัณฑิตที่จะเข้าปริญญาปี 2555 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก)

ให้บัณฑิตที่จะเข้าปริญญาปี 2555 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ที่ http:reg.sru.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้ ลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริการการศึกษาโดยการ กรอก Username และ Password ถ้าเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้เลือก

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ ระเบียบการ ข้อปฏิบัติ จองที่พัก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงานทางชีววิทยา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงานทางชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงานทางชีววิทยาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC105 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาจะต้องเข้าฟังทุกคนเพื่อเลือกสถานที่ฝึกงานในปีต่อไป

Read more