กนกอร ทองใหญ่

อ. กนกอร ทองใหญ่

วุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน sc 408
  • Kanok.nc@ hotmail.com

งานวิจัย

  • Vertebrate Taxonomy (Mammal, Amphibian, Reptile)
  • Behavioral biology
  • Biodiversity
  • Conservation biology

ผลงานดีพิมพ์

0000

KANOKORN TONGYAI

บทความ: จุดเปลี่ยนของชีวิต ตุ๊กแกไทย ผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อความหลากหลายทางชีวภาพ Changes in the Life of the Thai Gecko: the Unexpected Impacts on Biodiversity สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม Journal Article

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 0000.

BibTeX

KANOKORN TONGYAI

Reptile Diversity in Limestone Forest and Religious Territory,Species of reptile in limestone forest and religious territory, Khaowong subdistrict, Phra Phutthabat district, Saraburi province (Journal of wildlife in Thailands) Journal Article

Journal of wildlife in Thailands, 0000.

BibTeX

KANOKORN TONGYAI

บทความ สำรวจช้างป่ากุยบุรี Once with the Elephant Survey in Kui Buri forest. Journal Article

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 0000.

BibTeX