โครงการธนาคารขยะ

ชมรมรักษ์สิ่งเเวดล้อมร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ โดยการนำขยะที่สามารถรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำ กระดาษ กระป๋อง ฯลฯ มาแลกเป็นสิ่งของ (กระดาษรายงาน ปากกา สมุด สี ฯลฯ) หรือสะสมเป็นเงิน

ขยะที่นำแลกจะชั่งเเละคิดราคาตามตลาด สามารถนำมาแลกได้ทุก ๆ วันพุธ เวลา 12.30 – 14.30 น.  ณ หน้าห้องสโมสรวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น G ตึกวิทยาศาสตร์ฯ

เริ่มนำมาแลกได้ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้เป็นต้นไป

โครงการธนาคารขยะ
โครงการธนาคารขยะ