ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวิชาสัมมนา

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวิชาสัมมนาให้ครบถ้วน ที่นี่ กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Read more

โครงการธนาคารขยะ

ชมรมรักษ์สิ่งเเวดล้อมร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ โดยการนำขยะที่สามารถรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำ กระดาษ กระป๋อง ฯลฯ มาแลกเป็นสิ่งของ (กระดาษรายงาน ปากกา สมุด สี ฯลฯ) หรือสะสมเป็นเงิน ขยะที่นำแลกจะชั่งเเละคิดราคาตามตลาด สามารถนำมาแลกได้ทุก

Read more

สัตว์สปีชีส์ใหม่ตกอยู่ในอันตรายจากกลุ่มลอบค้าสัตว์

กลุ่มลักลอบค้าสัตว์ใช้ข้อมูลรายงานการพบสัตว์สปีชีส์ใหม่ในเปเปอร์เป็นข้อมูลเข้าหาสัตว์ใหม่/สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเอาไปขายให้กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์แปลก จึงแก้ปัญหาโดยการไม่ระบุตำแหน่งที่พบลงในเปเปอร์   ที่มา: http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/01/poachers-using-science-papers-to-target-newly-discovered-species

Read more