ดาวน์โหลด มคอ. 3 / 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 / 4) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้ :::ที่นี่:::

Read more

มคอ.3 / 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (Click ชื่อวิชาที่ต้องการ) ชีววิทยา 1 (หลักสูตร 56) ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (หลักสูตร 56) ชีววิทยา 1 (หลักสูตร 61) ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Read more