ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบันฑิตสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนบันฑิต แนวปฏิบัติ การเตรียมตัว

Read more

ทำเนียบนักศึกษาสาขาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงปี 2549

ทำเนียบนักศึกษาสาขาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงปี 2549   Attachments รายชื่อนักศึกษาสาขาชีววิทยา-หลักสูตรปรับปรุงปี-2549 (364 kB)

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ก่อนการสำเร็จการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับการออกไปสู่การทำงาน

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน บ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู

สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในงานตัวแทนนักศึกษาได้นำพานดอกไม้มาไหว้คณาจารย์ในสาขาวิชาพร้อมกันนี้ อ.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและทื้งท้ายด้วยคำคมที่ว่า “คนที่คิดถึงครูบาอาจารย์ คนนั้นจะมีจิตใจดี คนที่มีจิตใจดีคนนั้นจะมีความเจริญในชีวิต”  

Read more