ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี