สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อผลิตภัณฑ์คุกกี้จากชะคราม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การสกัดดีเอ็นเอจากพืช การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ เรซิ่น ผลิตภัณฑ์กัมมี และสารเรืองแสง