รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง (คณะวิทย์ฯ)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง (คณะวิทย์ฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555ประเภทรับตรง (โควตา) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.sci.sru.ac.th/register/ หมดเขตรับสมัครวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 1๐ กุมภาพันธ์ 2555

Read more

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2555 จองชุดครุย

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2555 จองชุดครุย บัณฑิตสาขาชีววิทยาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2554 และมีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ให้ติดต่อจองชุดครุยได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

Read more

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รับตรง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง (มหาวิทยาลัย) ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา ๐8.3๐-12.๐๐ น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น1 โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วย 1.ใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.1) หรือ

Read more