การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2555 รายละเอียดคลิก

Read more

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 ประมวลภาพกิจกรรมสาขาวิชาชีววิทยาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อัลบั้มภาพ

Read more

ภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555

ภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 ประมวลภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อัลบั้มภาพ

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงการวิจัยทางชีววิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงการวิจัยทางชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ (นำเสนอ) โครงการวิจัยทางชีววิทยาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 2๐ กันยายน 2555 ณ ห้อง SC105 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดการนำเสนอ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานนิทรรศการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดได้ที่ http://scienceweek.sru.ac.th/  สถานที่จัดงาน View Larger Map

Read more

ให้บัณฑิตที่จะเข้าปริญญาปี 2555 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก)

ให้บัณฑิตที่จะเข้าปริญญาปี 2555 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ที่ http:reg.sru.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้ ลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริการการศึกษาโดยการ กรอก Username และ Password ถ้าเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้เลือก

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ ระเบียบการ ข้อปฏิบัติ จองที่พัก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงานทางชีววิทยา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงานทางชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงานทางชีววิทยาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC105 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาจะต้องเข้าฟังทุกคนเพื่อเลือกสถานที่ฝึกงานในปีต่อไป

Read more

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ http://regis1.sru.ac.th/bundit/ รายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555” (1stBiology Undergraduate Student Research Conference 2012) ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ ห้อง

Read more