เทียนสิรินธรคืนถิ่น

12 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ร่วมกันนำเทียนสิรินธรจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืนถิ่นอาศัยเดิมเพื่อการอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/prrpbegat/videos/553292222685607/

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อผลิตภัณฑ์คุกกี้จากชะคราม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การสกัดดีเอ็นเอจากพืช การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์

Read more