ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนโครงการสถานีถุงผ้า

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดงานแถลงข่าว “สถานีถุงผ้า” บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในงาน ทั้งนี้ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและผลักดันโครงการดังกล่าวกับทางมหาวิทยาลัย และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการต่อไป

โดยจะมีการตั้งสถานีถุงผ้าตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด โรงอาหาร และอาคารเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถแบ่งปันถึงผ้าได้ทั่วถึง ซึ่งหากไม่ได้พกถุงผ้ามา สามารถนำถุงผ้าจากสถานีไปใช้ได้ เมื่อใช้แล้วก็สามารถนำกลับมาแขวนไว้ที่สถานีใดก็ได้ บุคลากรและนักศึกษาสามารถนำถุงผ้าไปบริจาคเพิ่มเติมตามจุดต่างๆ ได้ตลอดเวลา