นักศึกษาสาขาชีววิทยาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการค่ายภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “ค่ายภาคสนาม” เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพให้แก่นักศึกษา